Global Demokrasi Devrimi kapsamında Türkiye Tekno-demokrasi Projesi – (Tedapp)

3 Mayıs 2023

21.yüzyılın 2. çeyreği Tedapp ile başlayan Türkiye Tekno Demokrasi atılımının global demokrasi devrimine dönüşeceği ve dünya tarihinde bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtığımız 2. dönem olarak geçeceğimiz olağanüstü gelişmelerin gözlemlendiği yıllar olacaktır.

1808’de Sened-i İttifak ile başlayıp, 1876’da Kanun-i Esasi’nin ilânı ile gelişen demokrasi sürecimiz, Cumhuriyetin bir eseri olarak günümüze kadar güçlenerek devam etmiştir. Biz bugün Yıldız Hareketi ve Tedapp Topluluğu olarak büyük bir toplumsal emek içeren 200 yıllık demokrasi sürecimizi çağın ruhuna uygun şekilde tekno demokrasi konsepti ile demokratik sıçrama hamlesine dönüştürürken, bunun bize ait bir yerel dönüşüm hikayesi olarak kalmayacağını, tüm pozitif gelişmeler ve başarılar gibi hızla global ölçekte talep görerek örnekleneceğini öngörüyoruz. Bizler TedApp Topluluğu olarak ülkemiz için istediğimiz her faydanın tüm dünya insanları için ulaşılabilir olmasına imkan tanıyacak çalışmaları teori ve uygulama bağlamında geliştirmeye devam ediyoruz.

Literatürde demokrasi, siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal yaşamın oluştuğu ilk zamanlardan itibaren insanların emek ve duygularının kendi içlerinden çıkan narsist manipülatörler tarafından tiranlıktan monarşiye, demokrasi dışı birçok yönetim biçimi ile sömürüldüğü günlerden, temsili demokrasi seviyesine ulaşmayı başarmış olmamız bizler için önemli bir aşama ve başarıdır. Bugün güncel olarak yaşadığımız sorunların ve hayal kırıklıklarının sebebi temsili demokrasi sürecinin beklentilerimizin altında kalmış olması olup, toplumsal talebimizin daha yüksek demokrasi standartlarına odaklanmış olmasındandır. Şüphesiz ki bu fiili durum tekno-demokrasi için sosyal zeminin hazır olduğunu ve kademeli doğrudan demokrasi konseptinin sisteme entegre edilmesinin zamanının geldiğini göstermektedir.

Biz hiçbir üstünlük beklentisi olmayan “bir ağaç gibi tek ve hür , bir orman gibi kardeşçesine” yaşamanın ülküsünü şiirlerimizle sosyal genlerimize kazıyan insanlar olarak yıllar önce savaşarak elde ettiğimiz ve demokratik cumhuriyetimiz ile garanti altına aldığımız egemenlik haklarımızı doğrudan demokrasi üst hedefi ile beklentilerimizi karşılayacak seviyeye çıkarmamızın yolunun tekno-demokrasiden geçtiğinin farkına vardık ve bu alandaki dünyada bir ilki hedefleyen eşsiz bir proje olarak Tedapp ‘ı tasarladık.

Tedapp (Techno Democracy Application) bireyin varlığını en üst seviyede önemseyerek toplumsal karar mekanizmalarının odağına bireyin gönüllü katılımını yerleştiren bir e-vatandaşlık uygulaması olmanın yanı sıra devlet ile vatandaş ilişkisinin çıkmazlarını yeniden ele alarak siyasetin kurumsal yapıları tarafından tıkanan iletişim kanallarını herkes için eşit ve sürekli açık olacak şekilde ortaya koymaktadır.

Tedapp bir e-vatandaşlık uygulaması olarak toplumun alışık olduğu sosyal medya platformlarına benzeyen ara yüzü içine demokratik yönetim için gerekli katılım fonksiyonlarını yerleştirmekle kalmıyor toplumsal sinerjiyi açığa çıkaracak içerik üretim yöntemleri ve “bilinçli ortak karar almak” için tasarlanmış araçlar da sunuyor.

Kolektif bilincin kolektif akla dönüşmesi için gereken eksik parçayı tamamlamaya odaklanan teknolojisi ile global demokrasi devrimini tetiklemesi kaçınılmaz olan uygulama ilk aşamada kusurlu demokrasi sahibi olan birçok ülkede hızla kullanılmaya başlanması öngörülüyor. Uygulama bu ülkelerde tabandan yükselen demokrasi güncellemesi taleplerinin önündeki kurumsal siyasetin oluşturduğu psikolojik, yasal ve fiziksel bariyerleri aşmakta önemli bir imkan sunuyor. Bu bağlamda biz bu ülke halklarının uygulamaya ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir öncelik sıralaması oluşturuyor ve tekno-demokrasiye ihtiyacı en çok olan ve en uygun sosyal dokuyu gösteren ülkelerden başlayarak uygulamanın kullanım alanını genişletme politikamızı oluşturuyoruz.

Bu bağlamda Tekno-demokrasi için Tedapp’e erişim imkanı vereceğimiz ülkeler aşağıdaki gibi olacaktır.

A Grubu -Kusurlu demokrasiye sahip olan ülkeler

  1. Brezilya
  2. Arjantin
  3. Şili
  4. Hindistan
  5. Endonezya
  6. Malezya

1.Brezilya : Başkanlık sistemi ile yönetilen Federal Cumhuriyet
Nüfus: 213.317.63 kişi
Seçim Kartları : 1-Cumhurbaşkanlığı 2-Temsilciler Meclisi 3-Eyalet Valiliği

2.Arjantin : Başkanlık sistemi ile yönetilen Federal Cumhuriyet
Nüfus:
47.327.407 kişi
Seçim Kartları : 1-Cumhurbaşkanlığı 2-Temsilciler Meclisi

3.Şili: Üniter başkanlık demokrasisi
Nüfus: 17.574.003 kişi
Seçim Kartları : 1-Cumhurbaşkanlığı 2-Temsilciler Meclisi

Bir yanıt yazın